Driva Kro og Steinsenter

Driva Kro og Steinsenter

Linje 2Linje 2Linje 2

Drivdalen er langstrakt, bred i begge ender og trang på midten. Elva Driva slynger seg i dalbunnen, fra Dovrefjell til Sunndalen. Her er landets rikeste planteliv, alt fra mogop til norsk malurt og svartkurle.

I tillegg er det et rikt dyreliv, med moskus og Europas reneste villreinstamme. Drivdalen er omkranset av vakre fjell, Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og Knutshø landskapsvernområde. Drivdalen er også et meget spennende geologisk område, med mange forskjellige bergarter og mineraler.

Oppdal befinner seg mellom Dovrefjell og Trollheimen, og kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien. Omgitt av majestetiske fjell, grønne daler med seteridyller, gode fiskevann, ren luft og Norges reneste drikkevann, er Oppdal et sted hvor batteriene lades. Levende håndverkstradisjoner holdes flittig i hevd.

Oppdal sentrum, Auna, er et regionsenter og levende handelssentrum med stort varesortiment, spesialforretninger, varehus og kjøpesentre.

Oppdal tilbyr helårs aktivitetstilbud for både turister, hyttefolk og fastboende. Bredden på aktivitetene er stor både sommer som vinter.