Driva Kro og Steinsenter

Driva Kro og Steinsenter

Linje 2Linje 2Linje 2Linje 2

Se Stort kart

Driva kro og steinsenter selges

Restaureringsobjekt

 

Gnr.52 Bnr.4 i Oppdal kommune

Areal ca. 4,5 mål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Siv Anita Rise

Tlf.  917 32 731

E-post siv@rise.no

Driva kro og steinsenter befinner seg i Drivdalen i Oppdal kommune, 8km sør for Oppdal sentrum og har avkjørsel fra E-6 i begge ender. E-6 er hovedferdselsåren mellom sør og nord i Norge, og trafikkgrunnlaget er derfor stort.

Hovedbygning er i tømmer, med tak av lokal skiferstein reist i 1890 årene.

Grunnflate på hovedbygning er 239m2 i to etasjer. 2 etasje er litt mindre.

Eiendommen var i kommunens eie og fungerte som skole fram til 1960 da nyskolen sto ferdig.

I 1967 – 69 ble det foretatt en omfattende restaurering og ombygging til veikro.

Hovedbygningen ble da bordkledd utvendig, panelt innvendig, vinduer skiftet og restaurert nesten helt innvendig. Det ble også reist et tilbygg med kjølerom, lager, gang og toaletter. På 1970 tallet ble det bygget 6 utleiehytter (33m2) med soverom, kjøkkenkrok, dusj og toalett.

I 1986 skiftet eiendommen eiere, og driften ble delvis omlagt.

Det ble da satset på veikro med overnatting, produksjon og salg av smykker av norsk stein og sølv, mineraler og fjellturer med geologi som hovedtema.

I 1990 ble det lagt Oppdalskifer i gangen og ved disken. Det elektriske anlegget ble oppgradert med sentralstyring av lys og varme, og automatsikringer ble installert.

De ble i tillegg murt en peis av skiferstein i et av rommene.

I 2009 ble det anlagt gang og sykkelvei med gatebelysning langs E-6 forbi stedet.

Anlegget er koblet til kommunalt vann og avløp.

Driften opphørte i 2009 grunnet sykdom og har siden vært ubrukt.

 

Siste verdivurdering av eiendommen ble foretatt av byggmester og takstmann Atle Måren den 25.5.2010 og ble da satt til Kr. 1 450 000 det ble da ikke tatt hensyn til stedets beliggenhet eller potensiale.

 

Kommunetakst: Kr.2.300.000.00

Drivdalen er langstrakt, bred i begge ender og trang på midten. Elva Driva slynger seg i dalbunnen, fra Dovrefjell til Sunndalen. Her er landets rikeste planteliv, alt fra mogop til norsk malurt og svartkurle.

I tillegg er det et rikt dyreliv, med moskus og Europas reneste villreinstamme. Drivdalen er omkranset av vakre fjell, Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og Knutshø landskapsvernområde. Drivdalen er også et meget spennende geologisk område, med mange forskjellige bergarter og mineraler.

Oppdal befinner seg mellom Dovrefjell og Trollheimen, og kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien. Omgitt av majestetiske fjell, grønne daler med seteridyller, gode fiskevann, ren luft og Norges reneste drikkevann, er Oppdal et sted hvor batteriene lades. Levende håndverkstradisjoner holdes flittig i hevd.

Oppdal sentrum, Auna, er et regionsenter og levende handelssentrum med stort varesortiment, spesialforretninger, varehus og kjøpesentre.

Oppdal tilbyr helårs aktivitetstilbud for både turister, hyttefolk og fastboende. Bredden på aktivitetene er stor både sommer som vinter.

Til  salgs